S ženou mého srdce

Zápis do kapitánova deníku

Toto je první příspěvek na tomto webu a slouží k ostrému testu……. tak pozor ať se nepořežete. Tímto bych chtěl poděkovat za vytvoření webu Jaroslavu Štenglovi ze společnosti Smartness.cz a za fotografii tímto děkuji skvělému fotografovi a kolegovi Jiřímu Votavovi @foto.jiri.votava 🙂